เจ้าของโครงการ

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

ประเภทโครงการ

คอมมูนิตี้มอลล์ และ อาคารพาณิชย์

สถานที่ตั้ง

ถนนนิคมรถไฟ ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย

เนื้อที่โครงการ

16 ไร่

การถือครองกรรมสิทธิ์

ผู้ครอบครองมีสิทธิ์ 30 ปี

จำนวนชั้น

คอมมูนิตี้มอลล์อาคารละ 4 ชั้น (รวมชั้นจอดรถใต้ดิน) และอาคารพาณิชย์คูหาละ 4 ชั้น

จำนวนห้อง

คอมมูนิตี้มอลล์ 61 ร้านค้า 43 Kiosks และ อาคารพาณิชย์ 101 ห้อง

ขนาดของห้อง

คอมมูนิตี้มอลล์ 13-1,047 ตร.ม. และอาคารพาณิชย์ 210 ตร.ม./ห้อง